Algemeen
20-04-2023

Pilbeugels

Utility Times oktober 2021

Op Chemelot loopt er zo’n 800 kilometer aan bovengrondse leidingen. Aan zo’n leiding kan schade ontstaan en dan is herstel uiteraard noodzakelijk. Toch vindt dat herstel niet onmiddellijk plaats en daarvoor zijn een paar goede redenen. Toine Foppele (accountmanager USG) en Dennis Clahsen (productie ingenieur) vertellen hoe dat zit.

“Als ik iemand moet uitleggen wat een pilbeugel is” begint Toine “dan vergelijk ik het altijd met een pleister.” Wanneer een leiding of afsluiter gerepareerd dient te worden kan dat niet gelijk. Je kunt niet zomaar ad hoc een gedeelte van de leiding uit bedrijf kunt nemen om die reparatie uit te voeren. “Een pilbeugel wordt geplaatst om het acute probleem tijdelijk te stoppen, zoals een pleister zorgt dat de wond wordt beschermd.”

Er stroomt van alles door die 800 kilometer leiding; variërend van koelwater tot stoom op diverse drukniveaus. Logisch dus dat er bij een lekkage of schade rekening gehouden moet worden met de aard van het lekkend medium, de oorzaak en de uitvoering van de tijdelijke afdichting.

USG ging eind september in gesprek met een aantal plants om te bespreken hoe op locatie Noord een inhaalslag gemaakt kan worden voor het 12 bar stoomnet. Daar dienen tien pilbeugels vervangen te worden. Geen eenvoudige klus omdat de pilbeugels zich bevinden op cruciale knooppunten in het distributienet.

“Vaak wordt geprobeerd om een reparatie te combineren met een stop” vervolgt Toine “maar dat lukt natuurlijk niet altijd. USG streeft ernaar om reparaties zo snel mogelijk op te pakken en is ook nog gebonden aan keurtermijnen. Ondertussen wil de klant liefst zo weinig mogelijk overlast en productiederving. Afstemming en goed overleg is daarom essentieel.”
Dennis Clahsen verzamelt de informatie over levering en teruglevering van klanten en gaat daarmee aan de slag. “Op basis van die berekeningen wordt vervolgens gekeken welke klantenstop het meest geschikt is voor de ingreep.”

Bij het project op Noord zijn twee scenario’s denkbaar. In het eerste scenario moeten plants tussen de 10 en 14 dagen stop. Dat is een kostbare aangelegenheid door productiederving. In het tweede scenario worden noodvoorzieningen ingezet en is er sprake van zogenaamd eiland bedrijf. Het voordeel van deze tweede optie is dat er kan worden geproduceerd. Het nadeel is dat het stoomnet minder stabiel is. Dennis: “ Als er een te grote hoeveelheid stoom door een leiding gaat is de drukval te groot over de leiding wat betekent dat aan het einde van de leiding de druk een stuk lager is. Je hebt dan zeker onderschrijding van de minimaal gegarandeerde druk.” De keuze is daarmee een afweging van euro’s en betrouwbaarheid.

Na de berekeningen en afwegingen volgt nog de inspectie te plaatse. Voor een correcte uitvoering is het belangrijk om goed voorbereid aan de slag te gaan. Dennis: “Door ter plekke de situatie te bekijken en in te schatten, voorkom je soms onverwachte zaken zoals problemen met asbest of isolatie.” Overigens biedt dit project een mooie gelegenheid om nog een verbeterpunt door te voeren. “Rondom de nieuwe afsluiters wordt een leiding aangebracht die de afsluiter kan voorverwarmen. Als deze afsluiter vervolgens worden opengezet slijt deze minder tot niet en dicht de afsluiter vervolgens ook weer goed af.”

“In januari 2022 start fase 1 van het project Stoom Distributie Noord (SDN) en dan moeten de reparaties afgerond zijn. Ik hoop dan ook dat alle betrokken partijen de handen ineenslaan en dat we dit project naar ieders tevredenheid kunnen afronden. Want hoe je het ook went of keert, de plants zijn letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden” sluit Toine af.

Terug naar nieuwsoverzicht