Algemeen
02-02-2024

JTF subsidie toegekend aan 2 strategische USG projecten

USG heeft in 2023 een aanvraag ingediend voor een subsidie uit het Europese Just Transition Fund (JTF) voor het uitvoeren van de conceptual engineeringsfase van HYDRA: de conceptuele uitwerking van een lokaal waterstofnetwerk op Chemelot met aansluiting op de landelijke waterstofinfrastructuur. De start van de conceptual engineeringsfase van HYDRA staat in de tweede helft van dit jaar gepland.

Tevens werd een JTF subsidieaanvraag ingediend voor project ZEUS: de uitwerking van een basis- en detailontwerp voor de verzwaring van twee bestaande 150 kV verbindingen (Graetheide – Oude Postbaan en Graetheide – Swentibold). De start van het betreffende basisontwerp staat in de eerste helft van dit jaar gepland.

Stimulus Programmamanagement beheert en faciliteert voor een aantal provincies – waaronder Limburg – in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s. Stimulus heeft de beide aanvragen beoordeeld en USG eind december geïnformeerd dat voor beide projecten de maximale JTF-subsidie voor studies is toegekend van 250K euro. De totale subsidie voor USG bedraagt dus 500K euro.

Sonny Schepers: “We zien de toekenning van deze JTF subsidies als een bevestiging dat we op de goede weg zijn met onze strategische plannen. De financiële ondersteuning voor onze strategische projecten komt zeer gelegen in deze uitdagende tijden waarin elke euro telt voor USG en Chemelot.”

In het project Lokale waterstof (H2) infrastructuur Chemelot (HYDRA) werkt Utility Support Group (USG) B.V. aan het verduurzamen van chemiecluster Chemelot door het voorbereiden en mogelijk maken van de aansluiting van Chemelot op landelijke waterstofinfrastructuur inclusief de voorbereiding van de aanleg van een distributienet voor waterstof op Chemelot. Na het haalbaarheidsonderzoek werkt USG in project HYDRA aan het ontwikkelen van een conceptueel ontwerp. 

Het project richt zich op de voorbereidende planvorming en processen tot investeringen in de aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk en de aanleg van een lokaal distributienet. USG voert studies uit die onder andere leiden tot een ontwerppakket met een conceptueel ontwerp inclusief achterliggende berekeningen en tekeningen. Ook wordt de scope en het plan van aanpak voor de volgende fase (basis ontwerp) inclusief kostenraming gemaakt. 

Als deze fase succesvol wordt doorlopen, zal USG zich richten op de volgende stappen richting de realisatie van de benodigde waterstofinfrastructuur. Het project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het (in de toekomst) aansluiten van Chemelot op de landelijke waterstofinfrastructuur inclusief aanleg van een lokaal distributienet op het Chemelot complex. Grootschalige aanvoer van CO2 vrije waterstof is een randvoorwaarde om een aantal van de al aanwezige bedrijven op Chemelot te verduurzamen, maar ook om nieuwe duurzame bedrijven aan Chemelot te binden.

In het project Duurzame E-infra Chemelot (ZEUS) werkt Utility Support Group (USG) B.V. aan het verduurzamen van chemiecluster Chemelot door het voorbereiden en mogelijk maken van de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Na een haalbaarheidsonderzoek en eerste conceptueel ontwerp, richt USG zich met het ZEUS project op het ontwikkelen van een basis en gedetailleerd ontwerp voor de verzwaring van twee bestaande verbindingen van 320 MW naar meer dan 550 MW.

Het project richt zich op de voorbereidende planvorming en processen tot investeringen in de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. USG voert studies uit die onder andere leiden tot twee ontwerppakketten inclusief achterliggende berekeningen en tekeningen. Ook worden de scope en het plan van aanpak voor de volgende fase inclusief kostenramingen gemaakt. 

Als de ontwerpfasen succesvol worden doorlopen, zal USG zich na ZEUS richten op de inkoop en realisatie van de benodigde infrastructuur. Het project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk op het chemiecluster waarmee verregaande elektrificatie door bedrijven op Chemelot mogelijk gemaakt wordt.

Terug naar nieuwsoverzicht