Water
16-06-2023

Hydranten

Utility Times april 2023

USG is op Chemelot niet alleen verantwoordelijk voor de betrouwbare levering van utilities, maar eveneens voor het uitgebreide leidingwerk. Daarbij horen ook brandkranen, ook wel hydranten genoemd, die primair zijn bedoeld voor calamiteitenbestrijding. Wanneer de brandweer door de eigen watervoorraad is, kan men op een hydrant aansluiten. Rico Luijten (accountmanager) en Ed Caubo (hoofdwerktuigkundige distributie) vertellen over het belang van goed werkende hydranten.

Op de site zijn verschillende types hydranten aanwezig. Zo zijn er groot vermogen hydranten die de bedrijfsbrandweer de mogelijkheid geven om snel over grote capaciteit water te beschikken. Van dit type staan er verspreid over de Chemelot site circa 80.
Naast deze groot vermogen hydranten staan er nog circa 1100 standaard hydranten met bovengrondse aansluiting op site, het overgrote deel van de Zwitsere fabrikant Von Roll. Deze – in de volksmond genoemde – Von Roll hydranten zijn kwalitatief hoogwaardig om zo betrouwbare leveringspunten te bieden bij calamiteitenbestrijding.

Je kunt aan een hydrant zien op welk waternet deze is aangesloten. Een volledige rode hydrant is gekoppeld aan het bluswaternet. Een hydrant met een blauwe markering aan het kanaalwaternet en een hydrant met een witte markering aan het drinkwaternet.

Hydranten bediening aanvragen
USG wil voorkomen dat hydranten onjuist gebruikt worden of erger nog, beschadigd raken. Daarom mogen hydranten – anders dan voor calamiteiten – alleen bediend worden door geïnstrueerde personen. Helaas komt het te vaak voor dat hydranten zonder toestemming vooraf en foutief worden gebruikt, terwijl een aanvraag eenvoudig te doen is via de website van USG.

Rico Luijten legt het uit: “Wanneer een klant zich op Chemelot vestigt wordt er gezorgd voor een brandweerscenario. Op basis daarvan worden bluswaterhydranten geplaatst zodat deze gebruikt kunnen worden bij een calamiteit.” Servicehydranten daarentegen worden vaak geplaatst op verzoek van een klant. “Logisch misschien dat klanten de perceptie hebben dat het hun eigendom is. Maar dat is onterecht. Alle blus- en servicehydranten op de site zijn eigendom van USG en mogen alléén bediend worden na toestemming van USG en door geïnstrueerde personen. Een defecte blushydrant is een veiligheidsissue. Daar mag je niet te licht over denken; je brengt niet alleen je eigen plant in gevaar, maar mogelijk ook andere site-users.”

Illegaal gebruik
Toen USG enkele jaren geleden een controleronde uitvoerde bleek dat er veel defecte hydranten waren en dat de kosten van de reparaties in de tonnen liepen. “We waren in de veronderstelling dat circa een kwart van het gebruik illegaal was” vertelt Ed Caubo, “maar na de inspectie moesten we concluderen dat ongeveer drie kwart van het gebruik illegaal was. Toen gingen bij ons alle alarmbellen rinkelen”. Een eerste actie die volgde was het bestickeren van de hydranten. Op die stickers staat het telefoonnummer van Operations, zodat gebruikers het gebruik van hydranten kunnen aanmelden.

Het bestickeren was een eenvoudige en kleine actie die het probleem uiteraard niet meteen oploste. USG concludeert dat hydranten nog steeds onterecht en ondeskundig gebruikt worden; iets wat zelfs heeft geleid tot een incident. Daar komt bij dat ondeskundig gebruik van hydranten kan leiden tot kwaliteitsissues; de kwaliteit van drinkwater kan er door beïnvloed raken. Er moeten speciale terugslagklep-deksels (TSK-deksels) ingebouwd worden om de vervuiling van drinkwater te vermijden.

Begin februari werd daarom een brief gestuurd naar alle klanten om dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen. “Je moet een hydrant eigenlijk zien als een verzekering” zegt Ed Caubo. “Je maakt er pas gebruik van in geval van nood. Nu worden hydranten te pas en te onpas gebruikt en worden wij bij USG geconfronteerd met reparatiekosten die snel in de duizenden euro’s lopen.”

Innovatieve oplossing
Begin april bezocht Ed Caubo, samen met Jacky Warnier (Technical Support Engineer W), Math van der Laarschot (onderhoud) en Shakira Mortale (Buyer) de Zwitserse hydranten fabrikant Von Roll. Daar werd gesproken over een nieuwe innovatieve oplossing. Von Roll gebruikt in diverse gemeenten een soort navigatiesysteem op hydranten. Wanneer de stand van een deksel wijzigt of er wordt een trilling gedetecteerd door lekkage aan een leiding, dan geeft een app die gekoppeld is aan het systeem een melding. Door het inbouwen van de juiste hardware zouden de Von Roll hydranten op Chemelot hiervoor geschikt gemaakt kunnen worden.

“Het zou voor het OBL-team in eerste instantie wellicht meer werk opleveren, omdat we dan bij elke melding ter plaatse moeten gaan” zegt Ed Caubo, “maar hoge onderhouds- of vervangingskosten kunnen voorkomen.” Op het moment van dit interview is nog niet zeker of deze pilot van start zal gaan. “In het kader van duurzaamheid zou ik er blij mee zijn” vervolgt Ed “want water wordt steeds schaarser en daar willen we bij USG zuinig mee omgaan. Tegelijkertijd is het onlogisch om te investeren in een dergelijk systeem, want we willen het probleem bij de bron aanpakken. Klanten moeten gewoonweg weten dat ze hydranten niet te pas en te onpas mogen en kunnen gebruiken.”

Houd je aan de regels!
USG moet procedures en regels volgen en verwacht datzelfde gedrag van klanten. Ondertussen wil USG haar klanten zo goed mogelijk faciliteren. Rico Luijten: “We hebben een goed beeld van veel gebruikte hydranten. Het zou voor klanten misschien prettig zijn om op die plaatsen een servicehydrant beschikbaar te hebben. Deze zijn minder kostbaar en daarbij – oneerbiedig gezegd – hufterproof.” Maar ook deze oplossing staat op de wensenlijst. “Tot die tijd willen we echt een dringend beroep doen op alle site-users: laat het bedienen van hydranten over aan geïnstrueerde personen en houd je aan de regels. Veiligheid en betrouwbaarheid staat bij USG hoog in het vaandel!” ■

Terug naar nieuwsoverzicht