Utilities


USG produceert, distribueert en levert een breed aantal utilities op Chemelot.

Deze zijn onder te verdelen in elektriciteit, stoom, brandstoffen, stikstoffen/lucht en water.

De bediening en bedrijfsvoering van het hele productie- en distributiepark van USG gebeurt vanuit het moderne Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold. Van hieruit staan we in nauw contact met onze klanten om onze leveringen optimaal op hun processen en vraag af te stemmen. Het Bedrijfsvoeringscentrum is het operationele aanspreekpunt voor onze klanten.

Elektriciteit

Elektriciteit

USG voorziet het industriepark Chemelot van elektriciteit. Het totale opgenomen vermogen bedraagt ca. 250 Megawatt. Het grootste deel daarvan wordt aangekocht op de externe markt, waarbij het aandeel ‘groene elektriciteit’ stijgend is.

USG verzorgt ook de distributie van de elektriciteit aan de fabrieken, gebouwen en installaties via een uitgebreid boven- en ondergronds netwerk van 150, 30 en 10 kV-verbindingen en stations. Uiteindelijk wordt de elektriciteit op een of meer van deze spanningsniveaus geleverd aan de klanten. Kleinere afnemers kunnen worden beleverd op laagspanningsniveau 400 V.

USG voorziet het industriepark Chemelot van elektriciteit. Het totale opgenomen vermogen bedraagt ca. 250 Megawatt. Het grootste deel daarvan wordt aangekocht op de externe markt, waarbij het aandeel ‘groene elektriciteit’ stijgend is.

USG verzorgt ook de distributie van de elektriciteit aan de fabrieken, gebouwen en installaties via een uitgebreid boven- en ondergronds netwerk van 150, 30 en 10 kV-verbindingen en stations. Uiteindelijk wordt de elektriciteit op een of meer van deze spanningsniveaus geleverd aan de klanten. Kleinere afnemers kunnen worden beleverd op laagspanningsniveau 400 V.

Stoom

Stoom

Stoom is één van de belangrijkste energiedragers op Chemelot. USG is de eigenaar en exploitant van het uitgebreide stoomsysteem op Chemelot. Het stoomsysteem van USG bestaat uit stoomboilers, gekoppelde stoomnetten (3, 12, 18, 26, 35, 42, 79 en 140 bar), stoomdistributie assets (bijvoorbeeld reduceren en stoomvaten) en stoomaansluitingen bij klanten. Klanten kunnen zowel stoom afnemen als terugleveren aan USG, deze teruggeleverde stoom wordt via het USG netwerk getransporteerd naar een andere plek waar de stoom nuttig wordt ingezet.

Daarnaast worden de restgassen van chemische fabrieken op Chemelot als brandstof ingezet voor de USG stoomboilers wat leidt tot een verlaging van aardgasgebruik. Het integrale stoomsysteem van USG waarin restgassen verwerkt worden en stoomoverschotten nuttig ingezet kunnen worden leidt tot verlaging van CO2 emissie van zo’n 15% vergeleken met een stand-alone situatie van de fabrieken op Chemelot. Mede door deze werkwijze is Chemelot één van de meest geïntegreerde en energie-efficiënte industrieparken van Europa.

Stoom is één van de belangrijkste energiedragers op Chemelot. USG is de eigenaar en exploitant van het uitgebreide stoomsysteem op Chemelot. Het stoomsysteem van USG bestaat uit stoomboilers, gekoppelde stoomnetten (3, 12, 18, 26, 35, 42, 79 en 140 bar), stoomdistributie assets (bijvoorbeeld reduceren en stoomvaten) en stoomaansluitingen bij klanten. Klanten kunnen zowel stoom afnemen als terugleveren aan USG, deze teruggeleverde stoom wordt via het USG netwerk getransporteerd naar een andere plek waar de stoom nuttig wordt ingezet.

Daarnaast worden de restgassen van chemische fabrieken op Chemelot als brandstof ingezet voor de USG stoomboilers wat leidt tot een verlaging van aardgasgebruik. Het integrale stoomsysteem van USG waarin restgassen verwerkt worden en stoomoverschotten nuttig ingezet kunnen worden leidt tot verlaging van CO2 emissie van zo’n 15% vergeleken met een stand-alone situatie van de fabrieken op Chemelot. Mede door deze werkwijze is Chemelot één van de meest geïntegreerde en energie-efficiënte industrieparken van Europa.

Brandstoffen

Brandstoffen

USG levert aan het hele industriepark Chemelot aardgassen en verzorgt de verwerking van restgassen.

Het aardgas voor de locatie Chemelot wordt extern ingekocht. USG verzorgt de distributie op de locatie naar de fabrieken, in totaal 15 ton per uur. Dit gebeurt via diverse distributienetten met elk hun eigen druk. Een deel van deze netten wordt van een waarschuwingsgeur voorzien (geodoriseerd). Het aardgas op Chemelot wordt vooral gebruikt als brandstof. De ammoniakfabrieken gebruiken echter aardgas voornamelijk als procesgas en kopen dit zelf in.

Bij enkele fabrieken op Chemelot wordt als bijproduct restgassen geproduceerd die de fabrieken niet zelf kunnen verwerken. USG neemt deze restgassen af en mengt deze met aardgas tot het mengsel stookgas. Het stookgas wordt door ons verbrand op onze eigen stoomboilers en geleverd aan andere fabrieken. Op deze wijze maakt USG het mogelijk dat wij samen op Chemelot zeer efficiënt omgaan met energie en realiseren wij samen een zo laag mogelijke emissie.

USG levert aan het hele industriepark Chemelot aardgassen en verzorgt de verwerking van restgassen.

Het aardgas voor de locatie Chemelot wordt extern ingekocht. USG verzorgt de distributie op de locatie naar de fabrieken, in totaal 15 ton per uur. Dit gebeurt via diverse distributienetten met elk hun eigen druk. Een deel van deze netten wordt van een waarschuwingsgeur voorzien (geodoriseerd). Het aardgas op Chemelot wordt vooral gebruikt als brandstof. De ammoniakfabrieken gebruiken echter aardgas voornamelijk als procesgas en kopen dit zelf in.

Bij enkele fabrieken op Chemelot wordt als bijproduct restgassen geproduceerd die de fabrieken niet zelf kunnen verwerken. USG neemt deze restgassen af en mengt deze met aardgas tot het mengsel stookgas. Het stookgas wordt door ons verbrand op onze eigen stoomboilers en geleverd aan andere fabrieken. Op deze wijze maakt USG het mogelijk dat wij samen op Chemelot zeer efficiënt omgaan met energie en realiseren wij samen een zo laag mogelijke emissie.

Stikstof en lucht

Stikstof en lucht

Stikstof en zuurstof wordt door ons extern ingekocht en wordt aangeleverd via een extern leidingnetwerk. In totaal levert USG Industrial Utilities ruim 30 ton stikstof per uur en 2 ton zuurstof per uur.

In totaal levert USG bijna 60 ton pers- en meetlucht per uur aan Chemelot. Perslucht wordt door USG opgewekt in drie compressoren en vier droogunits bij persluchtstation Kerensheide. Daarbij wordt buitenlucht eerst gecomprimeerd en na droging wordt deze perslucht via het distributienet over de hele locatie verspreid.

Meetlucht – dat is perslucht met een hoge betrouwbaarheid die met name wordt gebruikt in meet- en regelinstallaties – wordt afgetapt uit de geproduceerde perslucht. Bij uitval van het persluchtstation wordt deze voorziening in stand gehouden door een noodcompressor; hierdoor zit de betrouwbaarheid van de levering op het hoogste niveau.

Stikstof en zuurstof wordt door ons extern ingekocht en wordt aangeleverd via een extern leidingnetwerk. In totaal levert USG Industrial Utilities ruim 30 ton stikstof per uur en 2 ton zuurstof per uur.

In totaal levert USG bijna 60 ton pers- en meetlucht per uur aan Chemelot. Perslucht wordt door USG opgewekt in drie compressoren en vier droogunits bij persluchtstation Kerensheide. Daarbij wordt buitenlucht eerst gecomprimeerd en na droging wordt deze perslucht via het distributienet over de hele locatie verspreid.

Meetlucht – dat is perslucht met een hoge betrouwbaarheid die met name wordt gebruikt in meet- en regelinstallaties – wordt afgetapt uit de geproduceerde perslucht. Bij uitval van het persluchtstation wordt deze voorziening in stand gehouden door een noodcompressor; hierdoor zit de betrouwbaarheid van de levering op het hoogste niveau.

Water

Water

USG levert aan het hele industriepark Chemelot diverse kwaliteiten water; gemiddeld 5000 ton per uur.

Kanaalwater
Kanaalwater wordt uit het Julianakanaal onttrokken en in een flocculator van de meeste vaste verontreinigingen ontdaan. Vervolgens wordt het gezuiverde water naar de locatie gepompt en daar gebruikt als koelwater, bluswater en grondstof voor demiwater.

Demiwater
In de demiwaterfabriek van USG wordt het geflocculeerde kanaalwater en het retourcondensaat van Chemelot fabrieken gereinigd. Het gedemineraliseerd water (demiwater) is dan geschikt voor het gebruik in de productieprocessen en in de stoomproductie. Het verbruik van demiwater op Chemelot bedraagt gemiddeld ca. 1650 ton per uur.

Hergebruik water en energie
Retourcondensaat is gecondenseerde stoom afkomstig uit de productieprocessen in de fabrieken van onze klanten en afnemers. Dit condensaat wordt door USG verzameld en centraal gereinigd waarna het opnieuw gebruikt kan worden als demiwater. De in het condensaat aanwezige energie wordt voor een belangrijk deel hergebruikt door er andere productstromen mee te voorverwarmen.

Drinkwater
Drinkwater wordt niet door ons zelf gemaakt, maar ingekocht bij de Water Maatschappij Limburg (WML). Via een eigen leidingennetwerk verzorgen wij de distributie en levering op Chemelot.

USG levert aan het hele industriepark Chemelot diverse kwaliteiten water; gemiddeld 5000 ton per uur.

Kanaalwater
Kanaalwater wordt uit het Julianakanaal onttrokken en in een flocculator van de meeste vaste verontreinigingen ontdaan. Vervolgens wordt het gezuiverde water naar de locatie gepompt en daar gebruikt als koelwater, bluswater en grondstof voor demiwater.

Demiwater
In de demiwaterfabriek van USG wordt het geflocculeerde kanaalwater en het retourcondensaat van Chemelot fabrieken gereinigd. Het gedemineraliseerd water (demiwater) is dan geschikt voor het gebruik in de productieprocessen en in de stoomproductie. Het verbruik van demiwater op Chemelot bedraagt gemiddeld ca. 1650 ton per uur.

Hergebruik water en energie
Retourcondensaat is gecondenseerde stoom afkomstig uit de productieprocessen in de fabrieken van onze klanten en afnemers. Dit condensaat wordt door USG verzameld en centraal gereinigd waarna het opnieuw gebruikt kan worden als demiwater. De in het condensaat aanwezige energie wordt voor een belangrijk deel hergebruikt door er andere productstromen mee te voorverwarmen.

Drinkwater
Drinkwater wordt niet door ons zelf gemaakt, maar ingekocht bij de Water Maatschappij Limburg (WML). Via een eigen leidingennetwerk verzorgen wij de distributie en levering op Chemelot.