Support


Operationeel

Bij vragen over operationele zaken kunt u contact opnemen met onze hoofdwerktuigkundigen (HWTK’s) distributie of met de dienstdoende Chef van de Wacht (CvdW).

De HWTK’s zorgen voor het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, de bedrijfsvoering van de distributie-installaties, het afstemmen van distributieactiviteiten en het bewaken van de technische leveringsvoorwaarden en contracten. De HWTK’s distributie en CvdW zijn 24/7 bereikbaar.

Voor midden- en lange termijn (vanaf 3 weken vooruit) kunt u contact opnemen met Asset Utilization.

Asset Utilization  
  of
Asset Utilization   +31 (0)6 20 60 53 10   of
Chefs van de wacht
Robert Duijckers
Jeroen Hulshof
Jorn Meijntz
Vincent Pijpers
Mark Puijnen
Marcel Reinen
Edgar Thimister
Ron Willems
Commercieel

Onze accountmanagers werken nauw samen met onze klanten om hun behoeften en doelstellingen te begrijpen. Ze fungeren als het primaire aanspreekpunt, bieden ondersteuning en beantwoorden vragen. Ze bouwen een vertrouwensrelatie op door effectieve communicatie en klantgerichte oplossingen.

Account management  
  of
Account management   +31 (0)46 702 10 00   of
Accountmanagers
Toine Foppele
Danique Wouters
Business Development

Onze business development managers zijn het aanspreekpunt voor:

  • klanten en toekomstige klanten als het gaat om ontwikkelingen naar de toekomst. Denk hierbij aan elektrificatie, waterstof of het vergroenen van utilities.
  • leveranciers die nieuwe ontwikkelingen of technologieën onder de aandacht willen brengen bij USG.
Business development  
  of
Business development   +31 (0)46 702 10 00   of
Business Development
Rico Luijten
Sonny Schepers
Public affairs en lobby

USG Industrial Utilities ondersteunt haar klanten in public affairs, waarbij technische kennis van productie-installaties wordt gecombineerd met gedetailleerde kennis over de Europese en Nederlandse regelgeving gericht op klimaat, energie-efficiëntie, elektriciteit en gas.

Wij geven onze klanten inzicht en advies over de effecten van regelgeving op hun activiteiten.

Daarnaast behartigen we de belangen van onze klanten tijdens de voorbereiding van de Europese en Nederlandse regelgeving via position papers, studies en publicaties en actieve deelname aan de vele adviescommissies. Hierbij valt te enken aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese regelgevende instanties op energiegebied en de organisatie voor het transport netbeheerders.

Dit wordt versterkt door actieve samenwerking met nationale en internationale brancheorganisaties zoals VEMW, VNCI, VNO-NCW, CEFIC, IFIEC en de Alliantie van energie-intensieve industrieën.

EmissieBeheer

Van bedrijven wordt verwacht dat zij inspanningen leveren ten behoeve van actuele maatschappelijke problemen, zoals het opwarmen van de aarde en de eindigheid van fossiele brandstoffen.

Het beleid van de Nederlandse regering is o.a. hierop gericht door de nationale CO2 heffing en de CO2 emissiehandel, zoals opgelegd door de Europese Unie.

USG Industrial Utilities behartigt de belangen van haar klanten ten aanzien van de beide hiervoor genoemde wetten. Dit vertaalt zich in hands-on activiteiten zoals, het initiëren en deelnemen aan studies (zowel op de Chemelot site als in bredere verbanden zoals bijvoorbeeld bij de VNCI), de uitvoering van de emissiehandel op en het verzorgen van de belasting aangifte voor de CO2 heffing op Chemelot en het verzorgen van diverse wettelijke rapportages. Ook zorgt USG Industrial Utilities via haar contacten voor de belangenbehartiging van haar klanten in deze dossiers.