Geluidsoverlast

Geleen, 17 maart - Op Chemelot wordt op donderdag 23 maart 2023 mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt door het afblazen van een tweetal stoomleidingen op locatie Swentibold Noord en Zuid. Er wordt alles aan gedaan om deze overlast zo veel als mogelijk te beperken.
 
Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.
 

Stoom wordt op Chemelot gebruikt als warmtebron voor diverse chemische processen en bij de opwekking van elektriciteit.