Geluidsoverlast

Geleen. 7 september 2023 - Op Chemelot wordt op maandag 11 september 2023 tussen 08:00 en 17:00 uur en vrijdag 15 september 2023 tussen 10:00 en 22:00 uur mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt door het afblazen van een stoomleiding vanaf locatie Swentibold Zuid (Fibrant) richting haven Stein. Er wordt alles aan gedaan om deze overlast zo veel als mogelijk te beperken.
 
Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Stoom wordt op Chemelot gebruikt als warmtebron voor diverse chemische processen en bij de opwekking van elektriciteit.