Coronavirus - maatregelen USG

Maatregelen van USG ten aanzien van het COVID-19 virus

Er is een plan opgesteld waarin staat welke acties ondernomen moeten worden om - afhankelijk van de impact van het coronavirus (het aantal besmettingen/zieken) - de utility leveringen voor de site op een veilige en betrouwbare manier te kunnen continueren.

In dat kader is er een responseteam (incl. vervanging) samengesteld bestaande uit het Management Team dat op dagelijkse basis, en onder leiding van de managing director Vermijs, bij elkaar komt om de ‘best next steps’ te bepalen.

Algemene policy:

  • De adviezen vanuit de overheid (RIVM, GGD Zuid imburg, Rijksoverheid) worden opgevolgd (maximaal thuiswerken).
  • De adviezen voortkomende uit het ten behoeve van de site Chemelot opgerichte Corona Respons Team (CCRT), welke specifiek  voor de bewoners van de site Chemelot gelden, worden opgevolgd.

Specifiek voor USG:

  • De meetkamer is alleen toegankelijk voor bedieningspersoneel.
  • Uitvoerende werkzaamheden in het kader van correctief, preventief onderhoud en projecten zijn geminimaliseerd (alleen werkzaamheden ten behoeve van continuïteit en veiligheid).
  • Vanwege ziektegevallen (niet Corona gerelateerd) heeft er een re-shuffle plaats gevonden, zodat er op dagdienst geen ondersteuning van E-storingsdienst is.

Klik hier voor meer informatie via Chemelot.